/Unlimited Growth /Nongkran Panmongkol /DADS Gallery /Liberec

“Unlimited Growth”

Everyday we consume more than we necessarily need. It is embedded in our consciousness, we accept it, it is drive of our life. It is its fulfillment. Consumption is necessary part of functioning economy. I am investigating ground principles of the market/capital and peoples’ manipulation within the market environment. I translate the results of my investigation into new visual and functional forms where I apply my personal conclusions and critique.

„Nekonečný růst“

Naše spotřeba přesahuje naši každodenní potřebu. Jsme si toho plně vědomi. Konzumace je motorem našeho života – jeho smyslem – jeho naplněním. Je součástí fungující ekonomiky. Zkoumám základní principy trhu/kapitálu a překládám je donových vizuálních a funkčních forem, kde používám moje osobní shrnutí a kritiku.

/Unlimited Growth /Nongkran Panmongkol

/Unlimited Growth /Nongkran Panmongkol